Evidensbaseret parterapi udført i Helsingør

Behandling af personlige oplysninger

Vores webstedsadresse er: https://parterapinordsjaelland.dk.

Vi har høje etiske standarder og har fastsat interne procedurer der sikrer, at vi behandler dine persondata på bedst mulige vis.
Nedenfor kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder du har i forbindelse med brug af vores services.

Cookies

Websitet anvender cookies, som er en tekstfil, som gemmes på din computer eller device med det formål at genkende den, udføre statistik og muligvis vise dig målrettede annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelige koder(virus el.lign). Det er muligt at slette eller blokere for cookies i cookie-banneret i bunden af siden. Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Facebook og Google Ads.

Vi indsamler persondata når

 • Når du bruger vores tjenester eller handler hos os, kan du direkte eller indirekte give os oplysninger om dig selv på en række forskellige måder.
 • Via cookies (se nedenfor)
 • Du indtaster dine kontaktoplysninger i kontaktformularen
 • Du bruger vores rådgivning
 • Du køber et produkt

Hvilke persondata samt behandlingsgrundlag

Vi vil ofte skulle bruge dit navn, din mail, din adresse og dit telefonnummer (identifikationsoplysninger) til at kunne kontakte dig, når du ønsker mere viden om, eller køb af vores ydelser For at kunne levere vores ydelser, vil vi i de fleste tilfælde også skulle kende din familiesituation og evt. overordnede træk ved den problematik, du søger behandling for eller undersøgelse af.

Såfremt vi ikke har de ovenstående persondata, kan vi ikke yde en tilfredsstillende service. Dette er således vores behandlingsgrundlag.

Såfremt det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata, vil vi endvidere have dette som behandlingsgrundlag. ( F.eks. persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven).

Formålet med indsamling af persondata

Vi indsamler alene de persondata vi har brug for, for at levere vores ydelser.

Opbevaring af persondata

Vi sletter dine persondata efter 5 år, da vi vurderer, at vi ikke længere har brug for dem på dette tidspunkt. Dette gøres på baggrund af legitime interesser, da vi leverer et produkt, samt rådgivning, som vi har et ansvar for. Vi laver en skønsmæssig vurdering af, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata, samt hvilke persondata der er nødvendige at gemme, for at varetage kundens interesse. Det er blandt andet dine kontaktpersondata, mailkorrespondance, noter fra vores rådgivning til dig, og dokumenter, vi kan have brug for i fremtiden, for at varetage dine og vores interesser.

Dette omhandler både økonomiske interesser samt retlige interesser, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I et sådan tilfælde skal vi kunne dokumentere, hvilken aftale vi har indgået med kunden, samt hvilke ønsker kunden havde til vores service.

Ud fra en skønsmæssig vurdering, vil vi vurdere hvilke oplysninger der er relevante, og derefter fjerne unødvendige oplysninger fra dokumenterne, således at vi alene opbevare de relevante oplysninger.

Behandling af dine persondata

Det er alene den medarbejder der fremgår af aftalen, som får adgang til dine persondata. Behandleren er underlagt tavshedspligt.

Fysisk opbevaring af personoplysninger

For at sikre at personoplysninger opbevares sikkert, opbevarer vi alle personlysninger på en krypteret ekstern harddisk. Oplysningerne gennemgåes løbende, og alle overflødige oplysninger slettes.

It-tekniske foranstaltninger

 • Antivirusprogrammer samt løbende backup af it-systemer
 • Kode på alle computere – kun den psykolog, du er tilknyttet har adgang til oplysningerne.
 • Sikret os at alle IT-systemer/leverandører lever op til lovgivningen om behandling af personoplysninger, samt til vores etiske standarder.
 • Løbende risikovurdering og revurdering af interne procedurer.

Dine rettigheder i forhold til persondata

Du kan ALTID bede os om at få slettet, begrænset, ændret, rettet, eller udleveret de persondata vi opbevare om dig. Du skal blot sende en mail til kontakt@parterapinordsjaelland.dk

Dine rettigheder:

 • Ret til at få persondata slettet
 • Ret til at få indsigt i hvilke persondata vi opbevarer om dig
 • Ret til at kræve begrænsning
 • Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til at få persondata rettet
 • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

Tilsynsmyndighed

Datatilsynet er den tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med, at de personer, der håndterer personoplysninger, overholder databeskyttelsesforordningen. Hvis du mener, at Nordsjællands Psykologhus behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelsesforordningen, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Vi opdaterer løbende vores persondatapolitik, så den lever op til lovgivningen samt vore etiske standarder.

Såfremt du har spørgsmål til persondatapolitik eller andet, bedes du ringe på tlf 4030 0522, eller sende en mail på: an@parterapinordsjaelland.dk

Privatlivspræferencer

Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Det er værd at bemærke, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi kan tilbyde.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside.